אנרכיה וריאליזם: מתומס הובס עד מורגנטאו מתוך הקורס מודלים וגישות במו"מ וניהול
סכסוכים 
 
ניתוח נאום אובמה מתוך הקורס מודלים וגישות במו"מ וניהול סכסוכים שצולמה 2013- 9 באפריל 
 

NGOs and the Distortion of the Universality of Human Rights - Conference on "Human Rights Organizations, the Media and Israel" October 31 2012

  • Course Syllabi

 71914 -- גישות ותיאוריות במדיניות ציבורית

APPROACHES AND THEORIES IN PUBLIC POLICY


  71229 -- פוליטיקה, זכויות האדם, והחברה האזרחי

POLITICS, HUMAN RIGHTS AND CIVIL SOCIETY


71645 -- מודלים וגישות במו"מ וניהול סכסוכים

MODELS AND APPROACHES TO NEGOTIATION AND CONFLICT MANAGEMENT


71610-- אסטרטגיה בלתי-קונוונציונלי

NON-CONVENTIONAL STRATEGY AND ARMS CONTROL​ 

  • Videos of selected Lectures